The Body Buddy - Algemene voorwaarden

the body buddy bootcamp Stadspark Groningen klein formaat LSfotografie 20

 

The Body Buddy, Bootcamp & Personal Training, ingeschreven bij k.v.k. te Groningen onder nummer: 56945353.

 

Bootcamp:


Je verklaart geheel op eigen verantwoording deel te nemen aan de training.

De trainingen worden door een gecertificeerde trainer gegeven, deelname is geheel op eigen risico.


The Body Buddy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.


The Body Buddy is niet aansprakelijk voor schade aan/of vermissingen van persoonlijke eigendommen.


The Body Buddy heeft een inspanningsplicht, er is geen sprake van resultaatsverplichting. De deelnemer kan The Body Buddy niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.


Deelnemers zijn verplicht geschikt schoeisel en kleding te dragen om blessures te voorkomen.


Deelnemers zijn verplicht zelf verlichting mee te nemen en te dragen tijdens trainingen in het donker.


Wanneer The Body Buddy twijfelt aan je gezondheid, dien je eerst een arts te bezoeken alvorens er getraind mag worden bij The Body Buddy.


Bij weersomstandigheden zoals: onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een buitentraining afgelast worden.


Bij aanmelding via het contactformulier worden jouw gegevens bewaard, deze worden strikt voor administratieve doeleinden gebruikt.


The Body Buddy verklaart hierbij dat met het oog op de privacywetgeving de gegevens niet ter inzage aan derden worden gesteld noch verkocht zullen worden.


De training start exact op het afgesproken tijdstip.


The Body Buddy biedt bij ziekte/blessures/vakanties/afwezigheid van de trainer een alternatief (invaller), of de deelnemer is de weken ervoor of erna van harte welkom om een aantal keer vaker te komen trainen.


Bij ziekte/blessures/vakanties/afwezigheid van de deelnemer blijft het abonnement lopen. De deelnemer is de weken ervoor of erna van harte welkom om een aantal keer vaker te komen trainen. 


Het abonnement dient minimaal een maand van te voren opgezegd te worden.

 

Personal training:


Je verklaart geheel op eigen verantwoording deel te nemen aan de training.


De trainingen worden door een gecertificeerde trainer gegeven, deelname is geheel op eigen risico.


The Body Buddy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.


The Body Buddy is niet aansprakelijk voor schade aan/of vermissingen van persoonlijke eigendommen.


The Body Buddy heeft een inspanningsplicht, er is geen sprake van resultaatsverplichting. De deelnemer kan The Body Buddy niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.


Deelnemers zijn verplicht geschikt schoeisel en kleding te dragen om blessures te voorkomen.


Wanneer The Body Buddy twijfelt aan je gezondheid, dien je eerst een arts te bezoeken alvorens er getraind mag worden bij The Body Buddy.


Bij weersomstandigheden zoals: onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een buitentraining afgelast worden.


Bij aanmelding via het contactformulier worden jouw gegevens bewaard, deze worden strikt voor administratieve doeleinden gebruikt.


The Body Buddy verklaart hierbij dat met het oog op de privacywetgeving de gegevens niet ter inzage aan derden worden gesteld noch verkocht zullen worden.


De training start exact op het vooraf afgesproken tijdstip.


De factuur dient binnen één week na factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen.


Het abonnement voor personal training is voor minimaal 3 maanden, met een opzegtermijn van 1 maand.


Het abonnement van 3 maanden is maximaal 14 weken geldig.


Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.


Afspraken die eerder dan 24 uur van tevoren afgezegd zijn, kunnen binnen de geldigheidsduur van het abonnement (14 weken) op een ander tijdstip ingehaald worden.


Bij langdurige ziekte/blessures kan de overeenkomst maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


Als een deelnemer zonder een plausibele reden na een aantal trainingen wegblijft, wordt het geld van de overige vooraf betaalde trainingen niet teruggestort.


De vakanties van de trainer worden ruim van tevoren aangegeven. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer op vakantie is.


The Body Buddy biedt bij ziekte/blessures/vakanties/afwezigheid van de trainer een alternatief, of de overeenkomst wordt met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.

 

Bedrijfstraining:


Je verklaart geheel op eigen verantwoording deel te nemen aan de training.


De trainingen worden door een gecertificeerde trainer gegeven, deelname is geheel op eigen risico.


The Body Buddy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.


The Body Buddy is niet aansprakelijk voor schade aan/of vermissingen van persoonlijke eigendommen.


The Body Buddy heeft een inspanningsplicht, er is geen sprake van resultaatsverplichting. De deelnemer kan The Body Buddy niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.


Deelnemers zijn verplicht geschikt schoeisel en kleding te dragen om blessures te voorkomen.


Wanneer The Body Buddy twijfelt aan je gezondheid, dien je eerst een arts te bezoeken alvorens er getraind mag worden bij The Body Buddy.


Bij weersomstandigheden zoals: onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een buitentraining afgelast worden.


Bij aanmelding via het contactformulier worden jouw gegevens bewaard, deze worden strikt voor administratieve doeleinden gebruikt.


The Body Buddy verklaart hierbij dat met het oog op de privacywetgeving de gegevens niet ter inzage aan derden worden gesteld noch verkocht zullen worden.


De training start exact op het vooraf afgesproken tijdstip.


De factuur dient binnen één week na factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen.


Het abonnement voor bedrijfstraining is voor minimaal 6 maanden, met een opzegtermijn van 1 maand.


Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.


De vakanties van de trainer worden ruim van tevoren aangegeven. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer op vakantie is.


The Body Buddy biedt bij ziekte/blessures/vakanties/afwezigheid van de trainer een alternatief, of de overeenkomst wordt met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.

 

Boeken:


Het retourneren van Het land van de lieve glimlach en The Body Buddy Kookboek, grip op je gewicht met recepten op maat is helaas niet mogelijk.

 

Online programma:


Na betaling van de Online Fit Challenge is het helaas niet mogelijk om het bedrag terug te storten. 

 

 

 

  • Esther is een super leuke meid, die je stimuleert om door te gaan, en daarnaast geeft ze ook goede begeleiding. Ze weet precies waar ze mee bezig is, en je ziet aan alles dat ze het met passie doet.
    Femke Thole
  • Esther de Boer bezit alle kwaliteiten van een goede trainer. Haar trainingen zitten perfect in elkaar, vol variatie in oefeningen en trainingsvormen. Bootcamp heeft mijn leven veranderd!
    Donald van der Werff
  • Het is Esther gelukt om mij plezier te laten beleven in het sporten en mijn gestelde doelen zijn behaald, zonder haar zou me dit nooit gelukt zijn!
    Hanneke Oostendorp

KvK:  56945353 BTW-id: NL001398892B63 Melisseweg 17F 9731 BM Groningen E-mail: info@thebodybuddy.nl tel: 06-21448196